Váš poslanec za Olomoucký kraj
V čem se angažuji

K Evropské směrnici - Český rozhlas

Co si česká vláda slibuje od žaloby k Evropskému soudnímu dvoru kvůli zbraňové směrnici?

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Česká republika se dožaduje u Soudního dvora Evropské unie zneplatnění směrnice, která má kvůli terorismu omezit legální držení střelných zbraní. Členské státy 27. by ji měly zavést do svých právních řádů nejpozději do poloviny září 2018. Spolu se žalobou žádá Česko také odklad účinnosti směrnice. Podle ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD norma prý může ohrozit vnitřní bezpečnost země, protože se díky ní může velké množství zbraní dostat na černý trh. Našimi hosty jsou předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost Roman Váňa, který kandiduje v letošních volbách za ČSSD. Dobrý den.

Roman VÁŇA, poslanec, předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Dobrý den.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Váňo, vy jste připravil před časem usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s tou zmíněnou směrnicí. Můžete, prosím, jenom v několika bodech shrnout, vůči čemu se vymezujete?

Roman VÁŇA, poslanec, předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Především ta primární myšlenka je chybná, ta směrnice tvrdí, že bojem proti terorismu může být to, že omezí legální držení zbraní, to je prvotní nesmysl celé téhle té směrnice, to prostě nefunguje. Šikana nelegálních držitelů zbraní rozhodně nepřispívá ke zvýšení bezpečnosti v Evropské unii, v České republice vůbec. Navíc ty podmínky tak, jak byly připraveny v návrhu té směrnice, v podstatě likvidovaly národní průmysl zbrojní ve výrobě ručních zbraní. Takže i Česká republika by měla mnoha desítek miliard škody v rámci zaměstnávání osob a výroby. To se sice podařilo v průběhu projednávání odstranit, ale ten výsledek je stejně tristní.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Niedermayere, vy podobné argumenty, zdůvodnění zmíněné žaloby zpochybňujete, takže ta směrnice podle vás nepředstavuje takový zásah do práv unijních i českých občanů, jak tvrdí zdejší kritici?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Já úplně přesně nevím, na čem ta žaloba stojí, ale určitě s argumenty, které tady řekl pan Váňa, bych mohl docela silně nesouhlasit. Za prvé to není antiteroristická směrnice, je to prostě směrnice, kterou se členské země rozhodly, že sjednotí pravidla, jaké zbraně jsou v které unijní zemi dostupné, protože ty rozdíly v těch zbraních vedly k tomu, že některé zbraně byly velmi dobře dostupné v Evropě a byly například použity pro teroristické činy, ale myslím si, že otázka toho, jaké zbraně mezi lidmi budou, je spíš otázka všeobecně bezpečnostní a tady, myslím si, je třeba vzít v úvahu, že koneckonců i u nás velká část trestných činů se zbraněmi je spáchána s legálními trestními zbraněmi. A o tom přesně ta směrnice není, to je tak trochu naše záležitost a mně není ale úplně jasné, co vlastně naše vláda žaluje, protože myslím si, že i nyní v České republice je celá řada zbraní, které nejsou legální. Tou směrnicí se některé další zbraně dostanou do tohoto okruhu a zároveň ta směrnice členským zemím umožňuje, aby jejich stávající držitelé je i nadále legálně drželi. Čili úplně ta logika té konstrukce, kterou jste zmínil, my není jasná.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Váňo.

Roman VÁŇA, poslanec, předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Já mám pocit, že pan europoslanec si není jasný ve více věcích. Nicméně jde o to, že od samého počátku Evropská komise ty aktivity se směrnicí vydává za protiteroristické aktivity, bylo to jedno z hlavních opatření letošního roku, které bylo takto prezentováno, že se to ve skutečnosti toho skutečně netýká, to je fakt. Ta směrnice je hospodářská o trhu se zbraněmi a naprosto nepřípustným způsobem zasahuje do věcí vnitřní bezpečnosti těch států národních. A to je podle Lisabonské smlouvy nepřípustné. Takže jedna z těch věcí, která je napadána u soudu Českou republiku, je právě toto nepřípustné zasahování do věcí vnitřní bezpečnosti, protože tam se říká skutečně o sjednocování, mělo by říkat o sjednocování druhů a typů zbraní, jejich znehodnocování a podobně, ale ten cíl, ten směr je prostě chybný, omezením legálního držení zbraní nijak neomezíme terorismus. A není pravda to, co říká pan europoslanec, že by se u nás většina trestných činů děla s legálně drženými zbraněmi, to je blábol, to je, to je vadně interpretovaná statistika. Z těch 250 tisíc trestných činů za loňský rok tu bylo 160 se zbraněmi, legálně i nelegálně drženými. Z toho vyplývá pouze to, že v České republice se zbraně v podstatě vůbec k trestným činům nepoužívají.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Váňo, vám jde tedy o reálný dopad té unijní směrnice, anebo spíš o principiální otázku, kam by měla mít Unie právo jít na tomto poli v rámci podobných regulací?

Roman VÁŇA, poslanec, předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Obojí. Těch důvodů, proč odmítnout tuto směrnici, je více, zpracovávali to právníci z ministerstva vnitra, takže já jsem tu žalobu také neviděl. Nicméně ten základní princip, že tato hospodářská směrnice zasahuje do vnitřní bezpečnosti nebo národní bezpečnosti podle evropské terminologie, to je první věc, která je nepřípustná. Další věc je, že samozřejmě pokud se velké množství zbraní, které jsou legálně držené, převede do té kategorie nelegálně držených, no, tak to samozřejmě může vést k jejich převodu do té nelegální sféry, do šedé sféry, to my nechceme, my jsme raději, když ty zbraně jsou drženy legálně v České republice lidmi, kteří nedělají žádné problémy, jsou prověření státem, než aby byly ty zbraně drženy nelegálně, to je přeci nelogické naprosto.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Niedermayere, neobstojí přece jenom ty výtky, o nichž mluví Roman Váňa, i zdejší vládní obhájci žaloby k Evropskému soudnímu dvoru, třeba i ta, že v potírání terorismu ta unijní směrnice opravdu nemusí mít větší efekt, protože pachatelé takových útoků zpravidla nepálí z legálních zbraní?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Ona opravdu je to směrnice, která vychází z logiky fungování společného trhu a na něm se členské země dohodly, že prostě nějakým způsobem některé zbraně na ten trh nebudou moc pouštět. A zároveň upraví například ty pravidla pro znehodnocování, protože právě špatně znehodnocené zbraně, tuším, ze Slovenska, byly použity na některé teroristické útoky, tuším ve Francii, čili myslím si, že nějaké sjednocení pravidel tady určitě dává smysl, to, co je bezesporné, je, že tím se terorismus nezastaví, protože koneckonců zabíjet se nemusí pouze střelnými zbraněmi, ale i úplně jinými věcmi, ale ta statistika, o které, tuším, pan Váňa prohlásil, že tady říkám nějaké bláboly, je statistika ministerstva vnitra, která říká, že mezi trestnými činy spáchanými se zbraněmi, je zhruba polovina těch, které jsou spáchány s legálně drženými, drženými zbraněmi, ale opět toto není určitě důvod pro, pro unijní legislativu, tou je sjednocení pravidel, protože právě ty rozdíly vedly k tomu, že do některých zemí se dostaly zbraně, které se dají docela snadno získat v jiné unijní zemi, i když v té zemi byly zakázány a byly s nimi páchány velmi závažné trestné činy.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Váňo, zaznívaly i připomínky, že česká strana se mohla pokusit tuto směrnici blokovat nebo upravit v ranějším stádiu, ještě před schválením. Co si vlastně teď slibujete od té žaloby?

Roman VÁŇA, poslanec, předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Česká republika v tom průběhu projednávání udělala úplné maximum, nic víc jsme udělat nemohli, byť to někteří kritici říkají, ale to je z neznalosti věci. Česká republika byla vždycky v čele těch, kteří tu směrnici s odbornými argumenty odmítali, bohužel ty argumenty nebyly mnohokrát vyslyšeny, vůbec v podstatě se o nich ani nejednalo, což byl taky poměrně zvláštní způsob projednávání z našeho pohledu, že bylo řečeno z hlediska Evropské komise, prostě musíme něco zakázat, aby lidi viděli, že to je technický nesmysl, to už nebylo bráno v potaz. Takže Česká republika udělala maximum, také jsme celou dobu stáli proti, hlasovali jsme proti s několika dalšími zeměmi, ale nestačilo to, nicméně ten principiální problém je v tom, že Evropská unie nemá právo zasahovat do věcí národní bezpečnosti jednotlivých států a držení zbraní nepochybně takovýmto zájmem národní bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti je, takže myslím si, že pokud ten soud by to měl projednat čistě z merita věci, tak to musí zamítnout. I když samozřejmě uvidíme, jak to dopadne.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Niedermayere, jak vy vidíte šance české vlády v tomto ohledu?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Nejsem si úplně jistý, jestli ty šance jsou vysoké, protože jsme v tom osamoceni. Já si vůbec nemyslím, že naše vláda udělala maximum pro..., při vyjednávání této směrnice a koneckonců odpovídá to mým postřehům, co jsem se doslechl v Bruselu, on opravdu pan Váňa má pravdu, že ten původní návrh komise bude velmi nešťastný, obsahoval celou řadu nepřesností či v praxi velmi obtížně naplnitelných ustanovení, ale ta směrnice se opravdu dramaticky změnila a je pozoruhodné, že naše země v tom zůstala v izolaci proti těm ostatním. A někteří, kteří nakonec jako měli s tou směrnicí problém, měli problém přesně z opačné strany, jako Česká republika, že je příliš volná ta směrnice. A já jsem se opravdu setkal i s vysokými českými představiteli, kteří mně připadali, že to vyjednávání nesledovali, nevěděli, o co se jedná, a koneckonců i dnes tady pan Váňa mluví o tom, že ta směrnice z některých legálních držitelů zbraní udělá nelegální, což není pravda, protože členské země se mohou rozhodnout, že všechny legální zbraně, které třeba tato směrnice do budoucna zakazuje, je dnešní držitelé budou i nadále držet a to znamená, že tam k žádnému takovému problému nedojde.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Upozorňuje Luděk Niedermayer, europoslanec zvolený za TOP 09. Děkuji také předsedovi sněmovního bezpečnostního výboru Romanu Váňovi z ČSSD. Na shledanou.

Roman VÁŇA, poslanec, předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru novinek a dozvíte se více o mých názorech, akcích a projektech, které podporuji.