Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /mnt/data/accounts/n/netaccol/data/www/cssd/romanvana/libs/Nette/loader.php on line 19
Kauza Čapí hnízdo - Český rozhlas | Názory | Roman Váňa - poslanec PČR
Váš poslanec za Olomoucký kraj
V čem se angažuji

Kauza Čapí hnízdo - Český rozhlas

Kauza Čapí hnízdo Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
O co by mohla policie opírat žádost, aby sněmovna vydala v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka? A jak velké dilema budou mít poslanci v rozhodování, jestli této žádosti vyhovět, zvlášť s ohledem na blížící se sněmovní volby?
O vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání dnes požádala policie poslaneckou sněmovnu. Žádost souvisí s kauzou dotací na farmu Čapí hnízdo. Sněmovní, mandátový a imunitní výbor se jím má zabývat 18. srpna, sněmovna pak na své nejbližší schůzi, která začne v úterý 5. září. Se mnou ve studiu je teď kolegyně analytička Marie Bastlová, dobrý den.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Pěkný den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Na základě čeho tedy policie podala tuto žádost?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Tak, my zatím přesně neznáme text žádosti, pravděpodobně úplně zcela otevřenou cestou ho ani znát nemůžeme, ono je, přece jenom je to utajený materiál, ale mělo by v něm být popsáno to, jak se policisté k onomu obvinění dostali, o co opírají svá tvrzení. Z toho, co zatím, řekněme, z toho vyšetřování, které trvá zhruba rok a půl, zhruba rok a půl je vedeno, co, řekněme, uniklo, tak to jsou informace zejména z auditu, který provádělo ministerstvo financí už pod vedením Andreje Babiše, byly to tedy jeho podřízení, kteří celý ten projekt auditovali, a ti naznačili v materiálu, který byl zveřejněn na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, celou řadu velkých pochybností. Konstatovali, že nejsou schopni říci, zda šlo nebo nešlo o podvod, že to je přece jenom zjišťování pro jiné orgány, ale že skutečně existuje celá řada vazeb mezi projektem farmy Čapí hnízdo a Agrofertem, v orgánech farmy Čapí hnízdo vystupovali nebo se pohybovali blízcí příbuzní Andreje Babiše, jeho dcera, bratr jeho manželky Moniky, tam ty rodinné vazby byly, byly velmi úzké. A v podobných případech za situace takovýchto rodinných vazeb je potřeba na ně pohlížet zvláště přísně, abychom vyloučili to, že nemůže jít o nějaké účelové konstrukce.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Co ještě lze vyčíst ze zatím dostupných informací? Myslím, kam dospělo policejní vyšetřování celé kauzy?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Tak, v průběhu toho se ukazovala skutečně celá řada indicií o tom, že projekt Čapí hnízdo byl s Agrofertem celou dobu propojen, a to je zásadní, protože farma Čapí hnízdo čerpala dotaci určenou pro malé a střední podniky. Pokud by byla součástí koncernu Agrofert, tak by na tuto dotaci nedosáhla. V době čerpání té dotace byla vyvedena mimo koncern Agrofert a pak se tam vrátila. Policisté tudíž celou dobu zkoumají, jestli to nebyla účelová konstrukce. A kromě oněch příbuzných v orgánech farmy Čapí hnízdo existuje těch indicií celá další řada. Holding Agrofert například ručil za 350milionový úvěr pro stavbu farmy Čapí hnízdo. Nebo na holding Agrofert byla vedena internetová doména Čapíhnízdo.cz. Nebo valná hromada společnosti Čapí hnízdo zasedala v budovách patřících Agrofertu. Rovněž i nemovitosti nebo některé nemovitosti v objektu farmy Čapí hnízdo patřily Agrofertu. Auta byly společností, které ovládal Andrej Babiš. Těch indicií byla skutečně celá řada.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A můžeme tady připomenout, jaká obvinění v téhle souvislosti padají?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Tak, zatím nevíme přesně, ale podle těch informací, které prosakují na veřejnost, by to mělo být především obvinění z dotačního podvodu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jak na tyto otázky odpovídá sám Andrej Babiš?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Tak, Andrej Babiš samozřejmě celou dobu ta obvinění odmítá, říká, že to je účelová konstrukce. Byla k tomu svolána loni v březnu mimořádná schůze poslanecké sněmovny a my si musí..., můžeme poslechnout, jak tam Andrej Babiš vysvětloval celou kauzu.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/
--------------------
Farmu Čapí hnízdo vlastnili v rozhodné době mé dvě dospělé děti. A bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Andrej Babiš je v tuto chvíli na dovolené na pobřeží Itálie a odtamtud reagoval s tím, že je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému ho zlikvidovat v době krátce před volbami.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Tolik analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová, děkuju, na shledanou.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Na slyšenou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A teď zdravím předsedkyni sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslavu Němcovou z ODS, dobrý den.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/
--------------------
Dobrý den přeji.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jen poznamenám, že jsme zvali i pana Babiše a pana Faltýnka, a tedy neúspěšně. Paní Němcová, do té policejní žádosti měl možnost nahlédnout zatím předseda sněmovny Jan Hamáček. Pro tento pořad se ale omluvil kvůli jinému programu. Jaký by teď měl být postup a kdy se členové vašeho výboru seznámí s obsahem té žádosti?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/
--------------------
Ten postup je takový, že jakmile předseda poslanecké sněmovny obdrží žádost policie, která se týká vydání některých poslanců, tak tuto žádost postoupí mandátovému a imunitnímu výboru. To se stalo dnes odpoledne. Pan předseda mě informoval o tom, že tato žádost do sněmovny byla doručena a že nám ji postupuje. Já jsem se spojila s aparátem sně..., mandátového a imunitního výboru, požádala jsem o základní informace, protože nejsem v Praze, jsem na Vysočině, a abych, protože jsem věděla, že v blízké době budu muset odpovídat veřejnosti na řadu dotazů, tak jsem chtěla mít základní informace a zároveň jsem začala svolávat členy mandátového a imunitního výboru. Pokračování tedy té věci je takové, že musí zasednout mandátový a imunitní výbor, my plánujeme, že se tak stane 18. 8., v pátek příští týden, s tím, že to jednání bude přerušené. My musíme nejprve podle zákona určit zpravodaje, ten má právo se s tím spisem podrobně seznámit, ostatně i ostatní členové mandátového a imunitního výboru, poté jsou přizváni ti, o jejichž vydání policie žádá, tedy v tomto případě pan poslanec Babiš a pan poslanec Faltýnek, a teprve poté, kdy jsou slyšeny takzvaně obě strany, tedy máme žádost policie a slyšíme i vyjádření poslanců, tak mandátový a imunitní výbor hlasuje a dá doporučení poslanecké sněmovně. A ta teprve svým hlasováním rozhodne o tom, zda poslanci budou nebo nebudou k trestnímu stíhání vydáni.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A co tedy budete zvažovat?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/
--------------------
Musíme posoudit celý ten spis, tak jako to děláme ve všech případech, kdy policie požádá o vydání poslance, tak se musíme dobrat k tomu, zda ty důvody, které nám policie předložila, jsou takové, že skutečně jsou v zájmu toho, aby šetření pokračovalo a aby poslanci byli zbaveni imunity a tomuto trestnímu stíhání, k tomu trestnímu stíhání byli vydáni. Je to někdy řada momentů, které posuzujeme, jaká je věrohodnost těch důkazů a podobně, ale musím předestřít, že my nejsme soudní instancí, my nevyjadřujeme výrok o vině a trestu, my pouze umožňujeme, aby to trestní stíhání buďto bylo zahájeno, nebo nebylo zahájeno, podle toho, jak kvalitní argumentace je nám předložena ze strany policie. Soud potom rozhodne ve finále.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Není ale přece jen ... Tomu rozumíme, ale není možná poněkud nešťastné, v jakou chvíli ta žádost přišla?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/
--------------------
Ale já myslím, že tu chvíli nikdo asi, já věřím to, že jsme v profesionálním státě, kde justice jedná profesionálně, politici jednají profesionálně a policie též jedná profesionálně. A neumím si představit, že například ve vašem případě soukromém nebo v mém soukromém případě by policie brala ohled na to, jestli vaše momentální rodinné, dejme tomu, poměry jsou takové, že by vás ušetřili a to, tu žalobu by nepodali. Já věřím tomu, musím věřit v tu profesionalitu, tomu, že ta šetření dospěla do takové fáze, kdy policie už musela tu žádost podat a že se ona nemůže ohlížet na to, že se blíží nebo neblíží volby. Nemůže si říci, tak teď se blíží volby a my s tím počkáme až po volbách. To podle mě by měřila dvojím metrem a spravedlnost v České republice a ve všech normálních zemích demokratických musí, musí stejným metrem měřit každému.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To je jasné, ale přeci jenom, věříte, že ta exponovaná atmosféra krátce před volbami, že nebude mít vliv na rozhodování sněmovny o policejní žádosti k vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/
--------------------
To vám neumím na to odpovědět. Doufám, že nebude mít vliv. Že to budeme brát tak, jako samozřejmě, že nervy hrát budou, to bych tady nechtěla, nechtěla zastírat, předvolební doba je vždycky vypjatá, ale věřím, že v téhle té situaci právě proto, že si toho budeme vědomi, že to je předvolební doba, tak že se budeme snažit naprosto racionálně a s chladnou hlavou posoudit tu žádost tak, jako jsme to dělali v řadě jiných případů. Vezměte si, že je vždycky před nějakými volbami. Jednou před parlamentními, jednou před komunálními, jednou před krajskými, jednou před prezidentskými, eurovolbami, v podstatě každý rok jsou nějaké volby. A kdybychom se na to dívali s tímto pohledem, že je před volbami, a tudíž teda musíme brát jiný zřetel, tak asi by se nikdy ne, nedokázala ta sněmovna k ničemu vyjádřit. Tak proto já věřím v tu profesionalitu tohoto tělesa.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová z ODS. Děkuju, na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/
--------------------
Srdečně zdravím, na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A naše pozvání přijali také členové tohoto výboru za ČSSD a TOP 09, Roman Váňa a Martin Plíšek. A místopředseda sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček. Pánové, dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Vondráčku, jak jste přijal tu dnešní zprávu?

Radek VONDRÁČEK, místopředseda PS /ANO/
--------------------
Tak, přiznám se, že je to čerstvá zpráva, protože jsem strávil den v regionu na, na různých schůzkách, tak mám velice kusé informace z médií a opravdu těžko se k tomu říká něco, protože tohle považuju úplně za absurdní situaci a myslím si, že to, že ta situace v České republice a ten politický boj, kudy směřuje, že je to čím dál horší.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Váňo, nemůže být poněkud nešťastné, v jaké chvíli ta žádost přichází, v době, kdy se mimo jiné blíží horká část předvolební kampaně?

Roman VÁŇA, člen sněmovního mandátového a imunitního výboru /ČSSD/
--------------------
Tak, především ani poslanecká sněmovna, ani mandátový a imunitní výbor to nemůže nijak, nijak ovlivnit. Když se podíváme do minulosti, tak ty žádosti policie přicházely naprosto náhodně, bez ohledu na to, jestli se blížily či neblížily volby. A šly tak nějak napříč politickým spektrem, všemi stranami, takže z tohohle pohledu já bych policii nepodezíral, že to nějak účelově časuje. I když v jiných případech jsme se na to výslovně ptali a byly nám v podstatě při jednání výboru podrobně dokládány ty úkony, které policie musela učinit, a, a že v podstatě to sdělení obvinění bylo v dobu, kdy, kdy ty úkony všechny byly učiněny. Takže já předpokládám a doufám, že to je tak i v tomto případě. A samozřejmě je třeba si říci, že poslanci nemají doživotní imunitu, ta už byla dávno zrušena, a že se to týká pouze doby výkonu mandátu. To znamená, mandátový a imunitní výbor rozhoduje pouze o tom, jestli se to obvinění sdělí v době výkonu mandátu, anebo až po něm. Nic víc, nic míň.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Váňo, podle vás jsou vážnější nejasnosti kolem tohoto případu?

Roman VÁŇA, člen sněmovního mandátového a imunitního výboru /ČSSD/
--------------------
Já k tomu nemám žádné informace. Neviděl jsem ani ten spis, ani, ani nic dalšího, takže nemohu to nijak komentovat. A samozřejmě pokud se něco dozvím, nebudu to moct komentovat už vůbec, protože jsem člen mandátového a imunitního výboru.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Vondráčku, k meritu té kauzy, o níž je řeč, podle vás pan Babiš dostatečně vysvětlil okolnosti, otázky kolem dotací spojených s Čapím hnízdem?

Radek VONDRÁČEK, místopředseda PS /ANO/
--------------------
No, jako okolnosti toho případu, já teda opravdu nemůžu hodnotit, vůbec nejsem seznámenej s tím sdělením obvinění, pan, pan Babiš už vynaložil hodně energie tomu, aby okolnosti kolem Čapího hnízda vysvětlil, proběhla tam celá řada kontrol, všechny dopadly negativně, nebylo shledáno žádné pochybení, já jsem poslouchal paní analytičku před chvílí, která prostě hovořila o nějakých, že nějakých pravděpodobně, zdá se, skutečně ale nic konkrétního do dnešního dne, kdy se, kdy se na to věnovalo spousta energie, tak nic konkrétního tam nalezeno nebylo. Já, já to opravdu považuju za akorát pokračování toho, čeho jsme tady svědky už delší dobu. Mimochodem já jsem těm řečem nikdy nepřikládal žádnou důležitost. Ale prostě tady už měsíce se v kuloárech vždycky diskutovalo o tom, že Andrej Babiš bude obviněn a teď před, před volbami, v době, kdy vlastně začíná ta ostrá kampaň, se to opravdu stane. Já nechci taky předjímat, nikoho nechci z ničeho obviňovat a podezřívat, ale prostě těch souher náhod je příliš mnoho. A ta informace o tom, že je někomu sděleno obvinění, je neskutečně citlivá a má vliv a může ovlivnit politický boj v téhle zemi. A obvi...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobře. Ale policie zkrátka podala tu žádost. Oslovila poslaneckou sněmovnu. A, promiňte, pane Vondráčku, jestli mohu se zeptat, morální kodex hnutí ANO stanoví, že reprezentant hnutí nevyužije v případě trestního stíhání poslaneckou nebo senátorskou imunitu a požádá příslušný výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Máme se tedy vlastně o čem bavit? Zachovají se oba vaši poslanci v duchu kodexu?

Radek VONDRÁČEK, místopředseda PS /ANO/
--------------------
Já myslím, že už jenom to by byla naprostá výhra těch sil, které se o tohle to snaží. Protože v podstatě o nic jiného nejde. Pak se může roky šetřit, toho jsme taky byli svědky, a nakonec výsledek je nulový. Negativní. Takže samozřejmě, že chápu ty hlasy, které budou teďka volat po tom, aby Andrej Babiš rezignoval, ale máme taky něco jako presumpci neviny. Já si myslím, že co se týče vydávání do sněmovny, my jsme vždycky byli jako hnutí ANO pro to, neschovávat se za imunitu. A vždycky jsme taky hlasovali tak, a vždycky jsme uvažovali, jestli to konkrétní obvinění nebo to trestní řízení, jestli nějak souvisí s výkonem mandátu. Nebo zcela nesouvisí. Jestli může nějak ovlivnit nebo je nějak politicky ovlivněné. A to, že je obviněn pan poslanec Babiš a s ním zároveň poslanec Faltýnek, kdy to spojení s tím Čapím hnízdem už vůbec nevím, protože pan Faltýnek vlastně člen předsednictva, byl jeden z několika členů, /souzvuk hlasů/ ...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Zkrátka rozumím tomu správně, že budete zřejmě hlasovat proti? Jako hnutí ANO?

Radek VONDRÁČEK, místopředseda PS /ANO/
--------------------
Ne, to já neříkám ještě vůbec nic, protože jediná moje informace je z médií, a já o té věci vůbec nic v tuto chvíli nevím.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ano. Děkuju. Pane Plíšku, vy nemáte problém s tím, že v tomto politicky hodně vypjatém období se bude projednávat žádost policie o vydání předsedy ANO a šéfa poslaneckého klubu hnutí?

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního mandátového a imunitního výboru /TOP 09/
--------------------
Tak, já jsem vstoupil do vysílání teprve teď, dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrý den.

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního mandátového a imunitního výboru /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě máme informaci o tom, že víme, že ta kauza probíhá už 2 roky, to není nic nového. My jsme ostatně tehdy svolali mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny, protože to podezření, že tam mohlo dojít k dotačnímu podvodu, již tehdy bylo. Tehdy, musím si postesknout, že tehdy koaliční partneři hnutí ANO z ČSSD i z KDU-ČSL trochu bagatelizovali ten problém. No, pak se zřejmě chopila aktivity policie. Já jenom teď jsem poslouchal pana Babiše v České televizi, kde hovořil o nějakém spiknutí policistů, tak jestli mám jenom správné informace, tak v této kauze, aspoň z médií co jsem četl, probíhal dozor jak městského státního zastupitelství, tak potom dohled Vrchního státního zastupitelství v Praze. Takže pokud policie toto šetřila již delší dobu, tak já skutečně tam nějakou politickou souvislost a to, že je to údajně načasováno k volbám, nevidím. A my jsme v minulosti vždycky při těch žádostech, v případech, kdy se to netýkalo výkonu funkce poslance, výkonu poslaneckého mandátu, což pokud je pravdivá ta informace, a já se zítra jako člen mandátového a imunitního výboru seznámím s tím spisem, ale pokud se to týká Čapího hnízda, tak tam se ta minulá činnost obou pánů netýká výkonu jejich poslaneckého mandátu, a pak by, pak by měl o tom samozřejmě rozhodnout nezávislý soud.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Martin Plíšek, poslanec TOP 09. Děkujeme, na shledanou.

Martin PLÍŠEK, člen sněmovního mandátového a imunitního výboru /TOP 09/
--------------------
Na slyšenou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A o krátký dovětek požádám komentátora serveru Seznam Zprávy Jindřicha Šídla, dobrý den.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
Hezký den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Samozřejmě nemůžeme zpochybňovat postup policie, ale dá se říci, že vhodila doslova bombu do třaskavé předvolební atmosféry?

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
Zcela jistě ano, zcela jistě ano a zcela jistě to tak bude prezentovat nebo už to prezentuje Andrej Babiš, který už se vyjádřil v tom smyslu, že jde o 50. léta, což je, myslím, u bývalého člena komunistické strany poměrně dost nevkusné. A bude to věc, která té kampani bude dominovat, protože sněmovna bude o Andreji Babišovi pravděpodobně tedy hlasovat v září, na jedné ze svých posledních schůzí, ne-li poslední. A co je důležité říct, ještě jednu věc, pokud Andrej Babiš bude znovu zvolen do sněmovny, tak nová sněmovna bude muset o jeho vydání hlasovat znovu. A to, myslím, bude možná na jedné z prvních schůzí, možná v době, kdy bude Andrej Babiš se snažit sestavit vládu. To bude, myslím, velmi pikantní záležitost.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jaké dilema tedy představuje ta žádost pro poslance v tuto chvíli?

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
No, já myslím, že zas tak velké ne. Je pravda, že sněmovna v tomhle volebním období už jednu poslankyni ČSSD nevydala, nicméně v posledních, řekněme, 5, možná o něco i více letech je ten trend sněmovny jednoznačný, a to je, že se poslanci vydávají. Mimochodem bylo důležité to, co zaznělo v tom, v té debatě, že ta im..., imunita už není takzvaně doživotní, že kdyby sněmovna nevydala oba pány, tak že by to neznamenalo, že mají jednou pro vždy pokoj s tím případem, protože to je pouze, už pouze do konce mandátu. Takže já myslím, že Andrej Babiš toho i využije a že ve sněmovně si o to vydání s tím vším, co se může dít potom, sám řekne.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Koneckonců měl by ale zřejmě respektovat onen morální kodex hnutí ANO, na který jsem se ptal, protože v tom případě by to mělo být jednoznačné.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
Ano, ano, je to, je to tak, a já myslím, že z toho ještě Andrej Babiš udělá součást své kampaně. K tomu je ale potřeba říct ještě jednu věc. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová letos na konci června konstatovala, že ten případ se táhne tak dlouho, protože on se skutečně táhne dlouho, mimořádná schůze sněmovny byla v březnu 2016, takže to vyšetřování se táhne tak dlouho, protože i některé soukromé subjekty, s čímž samozřejmě jaksi byla výměna ve strana Andreje Babiše, respektive nikoliv strana jako ANO, ale, ale, řekněme, Agrofert a případně Čapí hnízdo to samotné, že jaksi ne..., neměli příliš velkou ochotu spolupracovat. A proto se ten případ dostává až do toho předvolebního období.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jak na vás působí ty zatím dostupné informace z celé kauzy?

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
Já si samozřejmě vůbec neodvážím posuzovat vinu Andreje Babiše. Ten případ tak, jak je popsán, vypadá sice možná jedno..., jednoznačně, ale já skutečně nejsem ani státní zástupce, ani soudce, takže to si skutečně nedovolím, nedovolím říci. Co mě na tom překvapilo, ten případ je, a teď se nebavíme o trestní rovině, myslím, velmi srozumitelný. A měl, jsem myslel, že to může Andreji Babišovi významně uškodit třeba už v krajských volbách 2016. V těch se to neukázalo. Andrej Babiš je jednoznačně vyhrál. Myslím si, že ten problém s Čapím hnízdem na jeho voliče nemá až zas tak zásadní vliv. Na druhou stranu je samozřejmě otázka, kdyby toho případu nebylo, jestli by třeba Andrej Babiš už dneska neměl 40 %.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Takže na kolik podle vás poznamená ten nový vývoj vrchol, závěr předvolební kampaně?

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
Absolutně zásadně. Já myslím, že hnutí ANO už tiskne plakáty, Chovanec chce zavřít Babiše, zkorumpovaný systém kope z posledního nebo něco takového, ve smyslu toho, co říkal Andrej Babiš na Novinkách a myslím, že to samozřejmě, to ta kampaň sama o sobě je o Andreji Babišovi, už celou dobu. Tyto volby mají jediné téma. To je Andrej Babiš. A tahle, tahle příhoda, tenhle vývoj to jenom vystupňuje.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Poznamenává šéfreportér Seznamu Zprávy Jindřich Šídlo. Děkujeme. Na shledanou.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Seznam Zprávy
--------------------
Také děkuju, na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A my se ve vysílání budeme samozřejmě kauze dál věnovat. Tolik tedy publicistika hlavních zpráv. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru novinek a dozvíte se více o mých názorech, akcích a projektech, které podporuji.