Váš poslanec za Olomoucký kraj
V čem se angažuji

Novela ústavního zákona - Český rozhlas Radiožurnál

Novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda se dnes neshodla na novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, která má umožnit majitelům legálně držených zbraní použít je k zajištění bezpečnosti. O tom, jestli tato změna projde, teď bude rozhodovat parlament. Ke schválení je potřeba třípětinová většina v obou komorách. Novela vznikla i v souvislosti s navrhovanou evropskou směrnicí, která má držení zbraní zpřísnit. Na podporu ústavní změny se dnes u úřadu vlády sešli zástupci myslivecké jednoty a legálních držitelů zbraní a předali petici s 50 tisíci podpisy. Úpravu, za kterou se kromě ministra vnitra Milana Chovance přimlouvá i prezident, podpořila také skupina několika desítek poslanců, včetně předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Romana Váni z ČSSD, kterého zdravím. Dobrý večer.

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A zdravím také Martina Plíška, člena ústavně právního poslaneckého výboru za TOP 09. Dobrý večer.

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Přeji pěkný večer vám i posluchačům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Váňo, prosím, můžete jen krátce připomenout, co by ta novela měla měnit a konkrétně, v jakých situacích?

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ta novela především zavádí právo občanů použít legálně držené zbraně při ochraně bezpečnosti státu. Je to spíše symbolická věc, protože dneska je v tom zákoně o bezpečnosti České republiky povinnost každého občana se podílet na tom. A my do toho chceme víceméně symbolicky vložit i to právo. Přijde mi to velmi důležité, i když možná někteří právníci budou říkat, že je to zbytečné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Plíšku, vy jste návrh označil za čirý předvolební populismus. Proč?

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, tak on to pan poslanec Váňa už v podstatě řekl. Jestli máme přijímat ústavní změny jako symbolické a on sám odpověděl, že někteří právníci to označili jako zbytečné, tak já skutečně tento návrh považuji za zbytečný, za skutečně předvolební populismus v tom směru, že všechno, co ten návrh říká, už současný právní řád České republiky obsahuje, to znamená, právo držet a použít zbraň. Bohužel ovšem, co ten návrh řeší navíc, tak je možnost jeho zneužití v tom smyslu, že by občané mohli nabýt dojmu, že tam, kde nebude přítomný policista nebo budou mít dojem, že policie nekoná, že budou moci brát takzvaně spravedlnost a právo do svých rukou, což já považuji v některých situacích za nebezpečné. A vůbec se nebavím o boji proti terorismu, protože například Institut nutné obrany a krajní nouze, který máme dnes v právním řádu, umožňuje zakročit proti teroristovi nebo reagovat na teroristický útok bezprostředně a není potřeba na to přijímat tento, tento ústavní zákon.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Váňo, vy jste říkal, jde tady především o symboliku, není to tedy jaksi velká daň kvůli symbolice měnit hned ústavní zákon a za b) i to, o čem mluvil pan Plíšek, tedy ta možnost zneužití?

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ta možnost zneužití existuje úplně stejně i dnes, i když ten ústavní zákon není, to je...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli to právě teď neposílí, právě tato změna, tyto tendence.

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
To si nemyslím. To je lichý, lichý argument, který se dá najít v mnoha pro i proti. Ale není to takový náhodný výstřel. Já musím říct, že už více než před rokem na můj návrh, na kterém jsme se shodli, nejenom ve výboru pro bezpečnost, ale i s panem premiérem Sobotkou a ministrem vnitra Chovancem, Parlament vypustil ze zákona o zbraních a střelivu právo vlády odzbrojit obyvatelstvo České republiky v případě války. Jasně jsme řekli, že takové právo demokratická vláda nepotřebuje. Teď pokračujeme dalším krokem, kdy chceme toto ústavní právo použít legálně drženou zbraň pro ochranu bezpečnosti státu, to je další krok. A já si myslím, že by potom měly následovat další kroky, kdy skutečně by bylo dobré, kdyby se občané měli možnost na základě svého svobodného rozhodnutí do ochrany bezpečnosti státu více zapojit. V rámci armády to dnes je poměrně snadné, existují takzvané aktivní zálohy, ale pro ty, kteří nechtějí být v uniformě vojenské a s vojenskými zbraněmi, ale jsou to sportovní střelci, myslivci, vysloužilí policisté a podobně, hledá ještě jiný způsob, pracovně můžeme ho nazvat třeba teritoriální zálohy nebo nějak podobně, a myslím si, že tam by bylo vhodné, kdyby ta věc byla ústavně ošetřena.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Plíšku, proč tedy jaksi neposílit možnosti občanů bránit stát tak a bezpečnost státu tak, jak o tom mluví pan Váňa a navíc ta potřeba tuto možnost mít v zákoně, který stojí nejvýš, tedy je postaven nad všechny ostatní normy?

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, to je právě ten problém. Ono se řekne A, dá se symbolicky něco do ústavy, umožní to několik výkladů, několik rozporuplných výkladů a možnosti zneužití, ale neudělají se ty další kroky, to znamená, proč tady nemáme připravený systém záloh, nejenom v armádě, ale i v policii, proč se nenavrhne nějaká další změna zákona o střelných zbraních a střelivu, nic takového tady vláda nepředkládá, jenom izolovaně bez těchto prováděcích zákonů, bez těchto dalších opatření tady ve volebním roce přichází nejdříve ministerstvo vnitra, mimochodem to potom zastavilo vlastní legislativní proces a nepředpokládalo ten návrh do vlády, aby potom šéf tohoto resortu jako poslanec předkládal toto jako poslaneckou aktivitu. Já musím říci, že přece takhle byste neměli schvalovat a přijímat ústavní změny, musím taky konstatovat, že TOP 09 jako parlamentní stranu dodnes k debatě o tomto ústavním zákoně nikdo nepřizval, to znamená, je to sólo aktivita několika poslanců, kteří jaksi vzájemně si podepsali ten návrh, který byl nejdříve jako vládní, jako ministerský, když potom pan ministr Chovanec zjistil, že by na vládě ten návrh neprošel, tak ho transformoval do poslaneckého návrhu. Čili, z mého pohledu se ani takto přece nemůžou přijímat ústavní změny bez nějaké širší diskuse a pod tlakem, pod tlakem voleb.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Váňo, vám ta cesta schvalování ústavní změny připadá v pořádku?

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ta cesta je standardní. Je to legislativní proces, který takto je možný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je standardní, aby to nejprve jaksi předložil ministr a pak ministr to předložil jako poslanec?

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
I to se děje, koneckonců stejný postup použil třeba pan vicepremiér Babiš v nějakých daňových případech, ale...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to v pořádku?

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ano, legislativní proces to umožňuje a je to možné. A ta debata, ta široká debata, o kterou, po které volá pan kolega a po které volám i já, ta se vede. Možná jste zaregistrovali, že více než 50 tisíc lidí podepsalo petici na podporu tohoto záměru.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A prý ne s TOP 09 ale, říká pan Plíšek.

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
To mě mrzí. Možná, že ano, ale on o tom neví. A projednávali jsme...

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ne, já se teďka bavím o debatě, to se nebavím o těch podpisech, já nemám nic proti těm podpisům, abychom si, abychom si nezaměňovali pojmy, já...

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Pan poslanec mi skáče do řeči.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak promiňte, vysvětlíme si to. Tak říkáte, pane Váňo, že debata se vede, jsou tu podpisy.

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ano, na veřejnosti, v odborném tisku, běží mezi poslanci, byla i na výboru pro bezpečnost, kde je i zástupce TOP 09, respektive 2, oni se vyjádřili negativně k té věci. A to je naprosto legitimní. Každá strana se může rozhodnout, jak se k takové věci postaví. A já nevím, jestli ten zákon nakonec bude schválen nebo nebude, ale v těch aktivitách za sebe říkám určitě budu pokračovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Plíšku, tak možná vám jenom ty informace nepředali kolegové z TOP 09 z výboru pro bezpečnost, nebo jak jste to myslel s tou debatou, že se nevede?

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ale tak já si myslím, že jestli kdokoliv předkládá novelu ústavy nebo ústavního zákona, tak přece by měl svolat zástupce poslaneckých klubů k tomuto tématu, to přece nemůže být jenom izolované téma, že se sejdou kolegové z příslušného výboru. My jsme mimochodem jako TOP 09 nedávno dokonce vtáhli jednu ústavní změnu, protože my pokládáme za nedůstojné této Poslanecké sněmovny, abychom několik měsíců do voleb diskutovali o tak závažných změnách jako jsou změny ústavy nebo ústavního zákona, protože se na tom skutečně bude promítat, budou promítat volby a nebude to bohužel racionální debata, takže jestli to někdo myslí vážně, nechť svolá teda zástupce všech poslaneckých klubů, abychom si tam ty názory vyjasnili, zatím se ta debata vede ve veřejném prostoru, vidíme, jak se vede ve vládě, že jednotliví ministři měli rozdílné názory, proto se jde cestou poslaneckých, poslaneckých návrhů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zajímá mě ještě názor vás obou, o návrhu bude rozhodovat parlament, v obou komorách je potřeba třípětinová většina. Ministr vnitra Milan Chovanec je přesvědčen, že má dobrou pozici k získání těch 120 poslaneckých hlasů. Jak to odhadujete, pane Váňo, je to tak?

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že by ten zákon mohl projít, pokud si poslanci uvědomí jeho velkou sílu v tom, že říká, že prostě politická reprezentace věří občanům České republiky, držitelům zbraní legálních, kteří jsou prověření, udělali zkoušky, jsou bezúhonní, a prostě říká, chceme, aby občané se více podíleli na bezpečnosti tohoto státu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jednou větou, prosím, i reakci pana Plíška na to, jak bude probíhat dál ten proces ve sněmovně?

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, tak já, je možné, že v rámci toho volebního roku nějakou těsnou většinou..., je potřeba taky souhlas obou komor příslušné většiny. Je potřeba to zdůraznit. Na tu diskusi nezbývá moc času, pokud to někdo bude tlačit na sílu a v rychlosti, tak je možné, že to projde, nicméně já trvám na tom, že bez dalších navazujících zákonů bez těch opatření z hlediska těch záloh a dalších věcí to bude skutečně jenom předvolební výkřik, který v praxi nebude mít, nebude mít konkrétní odezvu a nepřinese nic nového.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme to sledovat nadále. Člen ústavně právního výboru za TOP 09 Martin Plíšek. Děkuji, na shledanou.

Martin PLÍŠEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Děkuji za pozvání, na slyšenou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Za příspěvek do debaty děkuji i předsedovi bezpečnostního výboru sněmovny Romanu Váňovi z ČSSD. Na shledanou.

Roman VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Na slyšenou.

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru novinek a dozvíte se více o mých názorech, akcích a projektech, které podporuji.