Váš poslanec za Olomoucký kraj
V čem se angažuji

Omezení legálně držených zbraní?

 

Omezení legálně držených zbraní

 

26.1.2017    ČT 24    str. 2   22:00 Události, komentářeDaniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

V Událostech, komentářích poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová. Dobrý večer.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Roman Váňa. Dobrý večer.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Dobrý večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Vítejte v Událostech, komentářích. Tak očekává se prohra, ale přeci jenom nějaké úpravy se podařilo prosadit do té evropské směrnice. Je to, řekněme, dostatečný posun k přiměřeným pravidlům pro držení střelných zbraní, paní poslankyně?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Já si myslím, že tyto úpravy samozřejmě o něco změkčily tu směrnici, ale přesto není k ní důvod. Myslím si, že my konkrétně v České republice máme dostatečně ošetřeny otázky držení zbraně a navíc je zcela zřejmé, že se to míjí vlastně tím cílem, o kterém se hovoří, protože teroristické útoky opravdu nejsou páchány legálně drženými zbraněmi.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pane poslanče.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Mě mrzí, že tato směrnice je vydávána za protiteroristické opatření, a to samozřejmě není, protože takto to nefunguje. Chtělo by se nadšením zakřičet hurá, terorismus je poražen, teroristé nezískají zbrojní průkazy v Evropě, ale bohužel to tak právě není, takže z těch původních naprosto šílených nápadů, které v té směrnici byly, kdy by byl v podstatě zničen zbrojní průmysl v Evropě, se ustoupilo k tomu, že se budou pouze šikanovat občané Evropy.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Skutečně se budou šikanovat? Protože slovenský ministr vnitra Kaliňák mluví o tom, že dohoda zajišťuje tvrdší kontrolu, která zabrání teroristům a kriminálním organizacím získávat zbraně. To je přeci důležitý a silný argument.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Je tam jedna věc, která byla potřeba už před mnoha lety, na kterou se Evropská komise vykašlala, protože jí sice k tomu zmocňovalo nebo nařizovalo jí to usnesení z roku 2009, ale neudělala to, až teď, a to je technická specifikace znehodnocování zbraní. Tam skutečně...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No, a to se zpřísnilo právě.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Tam skutečně tohle je zpřísněno, tahle drobná část směrnice je velmi důležitá, je dobrá, a v rámci těch expanzních zbraní takzvaných, tedy zbraní předělaných na slepé náboje bylo možné za určitých technických podmínek je znovu uvést do střelbyschopného stavu. To by měla ta směrnice odstranit. To je jediná, asi jediné pozitivum, které tam lze najít.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pan ministr Kaliňák nemá pravdu? Nebo já to ještě rozšířím tu otázku. I premiérSobotka to přiznává, že nenajdeme dost spojenců a že to bude prohra. To jsou všichni ostatní úplně hloupí a jenom v Česku víme, jak správně držet zbraně?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Já si myslím, že my to vidíme hodně ze svého úhlu pohledu, protože máme tuto oblast dobře ošetřenu a nemyslím, že ty kroky tak, jak byly teďko učiněny, jsou nezbytné a určitě, jestli se nepodaří kolegům na plénu přesvědčit ostatní, tak možná budeme poraženi, ale to ještě neznamená, že je...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No to vypadá, že si /souzvuk hlasů/, já se ptám na něco jiného. To jsou všichni hloupí, jenom my víme, jak tady v České republice, jak správně držet, jak správně nastavit pravidla pro držení zbraní?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Ale já si opravdu nemyslím, že když většina něco tvrdí, že to je pravda.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Ukazuje se, že třeba v oblasti migrace Česká republika měla pravdu a také byla, zdá se, chvíli jediná, a v tomhle případě si myslím, že také nám bude dáno za pravdu a v tuhle chvíli jsme jediní nebo osamocení. Švýcaři dobře, Finové nám taky pomáhají, ale, ale ten tlak politický především ze strany Evropské komise a Evropské rady je nesmírný. A bylo víceméně i otevřeně řečeno, že je třeba za každou cenu něco zakázat, aby se ukázalo, že se bojuje s terorismem. A to se tedy Evropské komisi daří za každou cenu něco zakázat

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili to je za každou cenu, ale nic pro boj s terorismem.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Ale věcně to nepomůže.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Až tedy na tu část s těmi, s těmi znehodnocenými zbraněmi.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Spíš naopak. V České republice se obáváme, že přijetí této směrnice by mohlo zhoršit bezpečnostní situaci. Musíme si říct otevřeně, že Čechy neodzbrojili ani fašisté pod hrozbou trestu smrti a nemyslím si, že by se to povedlo Evropské komisi. Prostě ty zbraně se budou ztrácet a budou přecházet z toho legálního držení do nelegální sféry. Přestože ti občané samozřejmě nebudou mít zájem s nimi páchat nějaké trestné činy, teroristické činy, to určitě ne. Ale ty zbraně se přesunou do šedé zóny a to riziko jejich zneužití se může zvýšit. Bohužel je to tak.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Když už tady padla tedy migrace, že jsme měli pravdu v migraci, tak o migraci se dnes mluvilo, mluvilo na té schůzce ministrů vnitra a spravedlnosti na Maltě. Migrace do Evropy je totiž hlavním tématem téhle té schůzky a ministr vnitra Milan Chovanec zopakoval, že pro Českou republiku zůstávají nepřijatelné povinné kvóty pro přijímání uprchlíků. Dodal, že diskuse se věnovala taky tomu, jak zastavit nelegální migraci do Evropské unie, i jak cíleně pomáhat přímo v místech, odkud lidé mířící do Evropy odcházejí. Zase ministr vnitra odmítá kvóty. Ony jsou znovu na stole v Evropě kvóty?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Tak zdá se, že maltské předsednictví s tím přichází, ale myslím si, že to je nešťastný krok. Naštěstí se dělá i spousta dalších věcí v oblasti migrace, který mají, které mají význam. Jak již je to spolupráce s Libyí, spolupráce s jejich pobřežní stráží, ochrana jejich jižní hranice, humanitární pomoc, ale především velmi významné jsou smlouvy, které se uzavírají s africkými státy, ze kterých vyplývá, že když nebudou brát zpátky své občany, tak nebude proudit z Evropy humanitární a rozvojová pomoc do těchto afrických států. To je velmi důležité.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

To tam někomu vadí v Africe? Těm, kteří ty dohody podepisují?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Pardon, co jim vadí?

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

To jim vadí, že nebude proudit nějaká humanitární pomoc těm, kteří ty dohody podepisují.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Určitě jim to bude vadit, protože to jsou státy, do kterých proudí poměrně rozsáhlá humanitární pomoc z Evropy a jsem přesvědčena, že je naprosto v pořádku, aby tyto státy, které ve většině případů jsou poměrně bezpečné a kam mohou být navraceni jejich občané, tak aby, aby měly povinnost je přijímat, protože návratová politika se nedaří, je ve výši pouze 40 % z těch, kterým je zamítnut v Evropě azyl a v případě afrických zemí je to dokonce jenom 30 %.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Kvóty. Utlučete nás vy politici zase nikam nevedoucí debatou o kvótách místo hledání věcných řešení?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Zdá se, že v Evropě pořád je to téma, které rezonuje. Západní politici to opakují jako jakousi mantru a ztrácejí čas snad už skutečným řešeními, bohužel. My jsme jednou a provždy řekli, že nepřijmeme ty kvóty. Pan ministr vnitra Chovanec ani nemůže říkat nic jiného, protože je zavázán Parlamentem České republiky, který k tomu přijal své usnesení a koneckonců i vláda. Ten automatický přerozdělovací mechanismus, které se snaží evropské předsednictví v Maltě teď pře..., zavést nebo nějakým způsobem o něm znovu hovořit, je zcela nefunkční. To se ukázalo už u toho prvního přerozdělování, kdy se de facto ani to, ty, ani ty státy, které se zavázaly k přerozdělení, si nikoho nevzaly, nepřerozdělily. To nefunguje. Navíc...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Jak, jak to, že to nefunguje? Přece když se na tom budou podílet, když se všichni podílejí na něčem, co je vzájemně dohodnuto, připusťme, že to bude za ně dohodnuto, tak to přece fungovat musí? Nebo kde je ten problém, že to nefunguje?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Nefunguje to proto, že jednak ani u těch zemí, které deklarovaly svou nadšenou podporu tomuto, podpora ve skutečnosti tak nadšená není, to je první věc. Druhá je věc, že ti lidé, kteří jsou nějak přerozdělování z rozhodnutí někoho jiného, většinou odmítají do těch zemí, kam jsou přerozdělení, chtějí do jiných zemí za svými příbuznými a podobně, nebo tam, kde je více mešit třeba. Další věc je, že bezpečnostní hlediska u těchhle lidí jsou velmi často taková, že prostě žádná rozumná země si je nemůže vzít. Jsou, jsou nepřerozditel..., nedají se přerozdělit, je to nemožné. A především, a to je základní, z toho obrovského počtu lidí, třeba podle německých statistik se ukazuje, že zhruba až maximálně 3 % lidí mají nárok na azyl, všechno ostatní jsou ekonomičtí migranti nebo lidé, kteří žádají o jiný typ mezinárodní ochrany. Prostě...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No dobře, tak ti lidé mají mít vyřízení rozhodnuto a mají jít tam, odkud přišli podle stávajících pravidel.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

A to je zbytečné je někam přerozdělovat, to se musí udělat v té první zemi, kam přišli, to znamená tam, kde jsou v těch táborech, ať je to Turecko, Řecko, anebo nejlépe ještě, aby se do Evropy vůbec nedostali, a to je klíč k tomu, jak zastavit ten problém.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Dostanu se k tomu, jak se sem nedostanou ti lidé. Kvóty. Proč, kde vy vidíte problém toho, proč to nefunguje, když se všichni shodnou, že by něco mělo fungovat, tak poběží úřední proces, lidi se naloží, převezou tam, kam patří, tak jak se o tom rozhodne to, proč to nefunguje?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Tak pan kolega některé věci naznačil. Celý ten systém je také postaven na tom, že jednotlivé státy mohou ty jednotlivé žadatele odmítnout v případě, že mají jaké, jakékoli bezpečnostní pochybnosti a vzhledem k tomu, že vlastně velmi často nejde identifikovat minulost těch lidí, dokonce ani jejich identita, jejich jméno, to, co říkají, mnohdy se ukázalo, že to neplatí, tak vlastně ty země mohou tyto, tyto žadatele odmítnout. A pak také platí to, že dneska už je téměř uzavřená ta východní trasa, ta balkánská, jak již díky dohodě s Tureckem, která přes mnoho kritiků vlastně dneska funguje, tak i díky vlastně zátarasám mezi, mezi Řeckem a Makedonií, takže co se teďko zvyšuje, je počet lidí, kteří přichází přes Itálii z Libye. Tam docházelo dokonce...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili tady, tady souhlas s panem Váňou, já chci uzavřít ty kvóty.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Ale já právě, jestli mohu...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Doufám, že jednou pro vždy v Událostech, komentářích už tedy.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Já bych také ráda, ale tam je právě také to gró, protože se taky výrazně snížil ten počet lidí, kteří dostanou a mají šanci získat azyl, protože z té skupiny lidí, kteří dneska přichází, jsou to v podstatě jenom lidé z Eritreje, z těch ostatních zemí, kteří přichází naprostá většina...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Čili i z toho důvodu kvóty nejsou potřebné vůbec ani.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Nejsou podle mě vhodným řešením.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak, a jak tedy zastavit, aby sem ti lidé nepřicházeli. Jaké konkrétní smlouvy jsou na stole podepsané, uzavřené, že sem ti lidé prostě přicházet nebudou. Kromě Turecka, na tom se asi shodnete, že funguje zatím.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Ta smlouva s Tureckem zatím funguje, aktuálně si myslím, že je velmi důležité rozhodnutí o zřízení evropské pobřežní a pohraniční stráže, což je tedy silové řešení toho...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A už je nějaké vyhodnocení?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

A to se zatím zřizuje, bohužel to rozhodnutí, rozhodnutí Evropského parlamentu bylo relativně krátké, jenom 9 měsíců, ale i to je nějaká doba. Ten legislativní proces trvá. Takže teď už by mělo zajít, začít reálně fungovat pobřežní stráž, zatím...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A jak to vlastně, když jsme u toho, tak jak to bude fungovat? Ti lidé se nepustí do mezinárodních vod vůbec z těch vod daných zemí, odkud utíkají? Nebo jak to bude fungovat?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Já osobně si myslím, že ten systém cestovní kanceláře, kdy neziskové organizace, nebo i pobřežní stráž ta stávající ty lidi nabírá na moři a dovážela je do Itálie například, že to je nesmysl, že se budou muset vracet tam, odkud vypluli. Že samozřejmě to, že schválně byly potápěny ty lodě, aby se z uprchlíků stali trosečníci...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Které je nutno zachránit.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

... vztahoval se na ně zase jiný, jiný zákon, ale o tom je právě to vracení, to znamená smlouvy se státy, ze kterých přicházejí, tak aby věděli, že ta cesta, při které riskují život a stojí je to strašně moc peněz, je zbytečná, protože budou zachyceni a obratem vráceni. A pokud běží nějaké azylové řízení, tak ještě přitom nebo před vstupem do Evropy, a těch lidí, kteří mají nárok na azyl, je opravdu minimální množství. Těch dalších věcí, které jsou...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Dostaneme se k dalším věcem. Poprosím krátkou větu k tomu. Tohle bude fungovat?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Já věřím, že ano a dokonce ta společná pobřežní a pohraniční stráž vlastně v tom svém statutu má dáno, že může působit i mimo země Evropské unie, protože asi si dovedeme představit, jak budou působit na suché hranici, ale my teďko nejvíce zápolím s tou situací na otevřeném moři, takže pokud by všechno šlo tak, jak jsou úmysly, tak by například mohla být uzavřena smlouva s Libyí, která by umožnila působení té společné pobřežní a pohraniční stráže pod Frontexem přímo, přímo třeba i na území Libye.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

No, to asi bude nezbytné, jinak tam ta pobřežní stráž nemůže najet do cizích, do cizích vod.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

My musíme řešit naší bezpečnost a naše problémy mimo hranice Evropy. V Evropě, to už je pozdě.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Tak a to je ten další krok. Tyhle smlouvy už jsou? Bude ta loď s těmi uprchlíky tam například do Libye nebo do Egypta bude tam moci najet?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Tyhle s některými státy smlouvu, s některými státy vracení probíhá, s některými zatím dobře neprobíhá. Viděli jsme to třeba na případu Tunisana teroristy z Berlína, který byl velmi dlouho v Německu a měl být dávno vyhoštěn. Myslím si, že velmi důležitá chvíle by mohla být vytvoření bezpečných zón v Sýrii, pokud se dohodne Amerika s Ruskem a s dalšími zeměmi, zeměmi na tomto vymezení skutečně bezpečných zón, kde by lidé mohli počkat na ukončení konfliktu. A samozřejmě je třeba zatlačit i ekonomicky právě tím, že se třeba zastaví pomoc rozvojová a humanitární těm zemím, které spolupracovat nebudou, protože přece nemůžeme financovat vývoz jejich občanů sem do Evropy, to je absurdní.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

O tom mluvila paní Langšádlová. Tedy, já když, když to trochu posunu o, řekněme, rovinu výš, půjde a vy jste ostatně Ameriku a Rusko zmínil, půjde zajišťovat bezpečnost bez Ameriky, bez Velké Británie, která chce odejít z Evropské unie?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Tak já si myslím, že na Blízkém východě, nikoliv ale v afrických zemí musí být Evropané podstatně aktivnější, než jsou doposud, protože nemůžeme ignorovat to, že vedle nás je kontinent, kde dneska žije jeden a čtvrt miliard, miliardy lidí a mnozí opravdu, mnozí žijí v neuvěřitelně špatných podmínkách, a Evropa, když bude úplně zavírat oči nad tím, co se v sousedství děje, tak na to šeredně doplatí. Proto je dobře, aby se rozvíjela...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

/Nesrozumitelné/ třeba Libye, že Evropě ale hodně rychle dojde dech, když, když se má nějakým způsobem aktivně účasnit něčeho, co se v dané konkrétní zemi děje?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Je to tak. Někdy se dokonce říká takový, takový cynický vtip, že Evropa je připravená bojovat za svou svobodu do posledního amerického vojáka, ale Evropa musí vzít zodpovědnost do svých rukou, ale v té, nejenom v té oblasti vojenské, myslím si, že dneska je připraven velký investiční projekt pro Afriku, protože si musíme uvědomit, že my jsme v Evropě pocítili jenom malinký zlomek migrační krize, zatímco v těch afrických zemích jsou dneska desítky milionů lidí na útěku a jsou vlastně migranty třeba v zemích sousedních ve velmi zoufalých podmínkách.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Jak to bude s tím zajišťováním bezpečnosti v Evropě bez Ameriky možná, možná i bez Velké Británie?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

To se uvidí, to přinese budoucnost. Velká Británie...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Měl byste nějaký plán?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Ono to není tak úplně jednoduché, protože ty země se rozhodují samy, ale jak vidíme ve Spojených státech, rozhodují se někdy velmi rychle a poněkud nečekaně, takže to budeme muset reagovat na stav, který nastane. Velká Británie říká, že Evropu nepotřebuje, ale to samozřejmě tak není, protože máme zkušenosti koneckonců i válečné z několika válek světových a samozřejmě Velká Británie a Evropa jedno jsou. To si uvědomují jistě oni, stejně jako my. Myslím si, že Spojené státy tu svou roli možná až trochu přeháněly, koneckonců ne všechna vojenská opatření, která, které Spojené státy provedly, vedla k dobrému řešení. Některé ty země byly spíše destabilizovány. A teď je otázka, jestli to stáhnutí se a zamyšlení se nad svou činností nepovede třeba také k lepšímu. To se nedá vyloučit. Nevnímal bych to tak negativně, jak třeba některá média aktuálně prezentují.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Ještě poslední rozměr poprosím. To stavění zdí. Zase se všude se mluví o zdech, ve Spojených státech amerických, v Maďarsku se zase, tuším, debatuje, že se prodlouží ten plot, to je řešení ploty, bariéry, rozdělování?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Tak v případě Evropy kontrola na vnější hranici, to znamená na schengenské hranici je naprosto v pořádku. My musíme vědět...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

A uvnitř?

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Já si myslím, že máme udělat všechno pro to, abychom dokázali společně Evropu hlídat, protože všechny ty kroky, o kterých jsme tady hovořili s panem kolegou, to znamená smlouvy mezi africkými státy, společná pobřežní pohraniční stráž, to nemohou zvládnout ani ty bohaté velké evropské státy, jako je Německo nebo Francie samostatně. Nám opravdu nezbývá nic jiného než v této otázce spolupracovat.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Pane poslanče.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Je třeba si znovu připomenout, že základním atributem státu jsou jeho hranice, a pokud ten stát ty hranice nemá pod kontrolou, pak ztrácí jeden ze svých atributů. To, že jsou různé varianty technických prostředků, kterými se hranice dají zabezpečit, můžeme zmínit třeba minová pole, když se vrátíme...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

To je návrh konkrétní?

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

... do států bývalé Jugoslávie, Srbsko, Chorvatsko dneska stále ještě velká minová pole na hranicích těchto států, takže plot či zeď jsou velmi humánními technickými prostředky. Ono to lze samozřejmě dělat různými variantami. Ta zeď mezi Mexikem a Spojenými státy samozřejmá má i jiný rozměr, to je rozměr pašování drog, nelegálních peněz a lidí, takže v podstatě bránění velice vysoce organizovanému zločinu. To, že třeba nevidí jinou možnost, ona se stavá trošku symbolem. On to byl takový slib a symbol a pan prezident zjevně ten svůj slib chce splnit, což někoho překvapuje u politika, že plní svůj slib, ale, ale prostě to tak je. Takže uvidíme, jestli to významně zhorší vztahy mezi Mexikem a Spojenými státy, jak to dopadne na Evropu. Ale nebál bych se toho přiznat, že každý stát má své hranice a měl by je kontrolovat.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

--------------------

Helena Langšádlová, Roman Váňa, díky za účast v Událostech, komentářích, na shledanou.

 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/

--------------------

Na shledanou, hezký večer.

 

Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/

--------------------

Na shledanou.

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru novinek a dozvíte se více o mých názorech, akcích a projektech, které podporuji.