Obnovení sociální demokracie v Olomouci

Stávám se členem celoškolského stávkového výboru VŠB v Ostravě.