Olomoučan a sociální demokrat Pavel Dostál je jmenován ministrem kultury

S Pavlem Dostálem nastupuji na ministerstvo kultury jako poradce pro ochranu kulturního dědictví, mám už dvě děti.