Sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam UNESCO

Na ministerstvu vnitra se podílím na vzniku Hasičského záchranného sboru ČR.